final

sådan är den…kafkavärlden

20141028-fria

fria20141028

Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 28 oktober 2014 20:06
Ämne: den slutliga lösningen
Till: landin@friaadvokater.se
Kopia: annicafa@hotmail.com, anette_herron@hotmail.com, åsa mild <asasusan@hotmail.se>, attunda.tingsratt@dom.se, auroramalticro@facebook.com, avenirpaix@facebook.com, carina@autentopia.se, carinwj@hotmail.com, corruptio corruptio <corruptio1@hotmail.com>, hansson@friaadvokater.se, Ola Alexander Frisk <hyperdialog@gmail.com>, info@friaadvokater.se, jonas.karlsson.9693@facebook.com, kjell.pedersson@telia.com, Lena Holfve <lena@holfve.se>, lindah_29@hotmail.com, lotta_allard@yahoo.com, margaretha.lindgren@live.se, Nils Funcke <nils.funcke@gmail.com>, olsson@friaadvokater.se, ove@mollvik.se, skvittis.skvitt@facebook.com, Jonas Kiran <solens@gmail.com>, Stenbocken 62 <stenbocken62@gmail.com>, xenophon.orthopraxy@facebook.com, Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>, susaeg44@hotmail.com

Advokat Amana Saraj Landin
Fria Advokater KB
112 94 Stockholm

tack för ditt brev
https://dokubank8.wordpress.com/20141027-fria1943/
Började formulera svar sent i går kväll men var samtidigt helt fokuserad på Österåkers överraskande hembesök och var det omöjligt att skriva till dig. Postade tidigare igår (19:36) ett e-brev till Lena Holfve
https://dokubank8.wordpress.com/20141027-lenah/
med kopia till Fria Advokater och bland andra din adress

vid senare inkorgskoll såg jag att du skickat ditt mail sju minuter efter mitt, vilket vad jag förstår betyder att du inte kände till innehållet
i mitt brev (19:36) när du postade ditt (19:43). Min fråga är därför, som grund för fortsättningen av det här brevet: Har du nu läst hela e-brevet 19:36 igår angående bland annat Österåkers ‘diskreta’ postutdelning vid 17-tiden igår?
https://dokubank8.wordpress.com/20141027-kommun/

detta extra omständligt uttryckt då innehållet i kommunens gårdagsbrev helt dominerar fortsättningen av det här fallet/målet.
Givet att Österåker med sina mäktiga medverkande medelst exempelvis olaga våld fullföljer den slutliga lösningen är naturligtvis den 20 år
långa kampen över. Liksom allt annat i det här fallet.
Aningar om pågående utveckling har funnits ett tag och publicerades delvis senast den 16 oktober
https://dokubank8.wordpress.com/20141016-friatt3/

”Enda för mig helt säkra idag är en obehaglig känsla av att något verkligt galet och verkligt farligt står för dörren. Jag vet inte vad. Bara att det är något besläktat med innehållet i gårdagsbrevet kl 09:12 och det citerade röstfilsavsnittet från besiktningen den 27 januari”

1

http://dokubank26.wordpress.com/2012/07/29/den-slutliga/

har nu sovit på saken och har dessbättre olika möjligheter att avvärja aviserade övergrepp uppenbarats. Möjligheter som uteslutande bygger på att Österåker&Co ägnar sig åt grova brott och förberedelse(r) för sådana brott i det här fallet/målet.

sedan ditt gårdagsbrev som för att undvika missförstånd och oklarheter genmäls ”per dialog”
> Hej Alf, Som advokatbyrån tidigare har meddelat dig vill jag gärna boka in ett möte med dig för att gå igenom ditt ärende.
< tidigare e-brev visar mina försökt att förklara varför jag numera inte ens har pengar till mat varje dag. Upprepat redovisat på olika ställen på nätet
exempelvis här.
Därför kommer jag inte ur fläcken. Eftersom jag ”inte kommer ur kommunens grepp och övergrepp”
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/ts20021019.jpg
Därför jag skrev som jag skrev den 23 oktober
[fokus12] [källfil12]
Därför och endast därför kan jag idag inte ens resa till Stockholm. Om vilket jag berättade redan vid mitt första brev till dig/Fria Advokater, den 5 september 2014
https://dokubank8.wordpress.com/20140905-fria/
Orsaken sedan till att jag undviker att älta de konkreta/medicinska resultaten av mina plågoandars förföljelser, har även publicerats på Internet. Exempelvis i brevet till rådmannen Carin Wiklund-Jörgensen den 17 augusti 2012.
[fokus09] [källfil09]

> Om du inte har möjlighet att komma till kontoret undrar jag om det är möjligt att istället ha i vart fall ett inledande telefonmöte?
< som du redan vet har jag berättat att jag ingen telefon har
[fokus11] [källfil11]

> Tingsrätten kommer att förelägga oss att inkomma med en bevisuppgift och det är därför mycket viktigt att vi kan diskutera den bevisning du önskar åberopa. Något datum för när bevisuppgiften senast ska vara inne har tingsrätten inte beslutat om ännu.
< jag vet att det är viktigt. Det viktigaste, som jag såg det, fram till klockan 17 i går. Men det var igår. Agendan är en annan idag.

> Jag avvaktar ditt återkommande.
< och jag avvaktar ditt..;)

2

http://dokubank26.wordpress.com/2012/11/07/viljans-makt-2/

Ingen kan säkert veta ngt om framtiden. Bortsett från att solen vanligen går upp och ned varje dag och från det man själv vanligen tänker, tror och tycker varje dag.
Det jag för egen del dagligen tänkt&trott&tyckt sedan slutet av 90-talet fokuseras med dump och källfil nedan
[fokus10] [källfil10]
även dokumenterat vid samtal med justitierådet Nina Pripp 2002 och till närmast leda ältad viljeförklaring som av den här ljudfilens innehåll att döma passade som hand i handske med både hyresvärdens och kommunens viljeförklaringar, den 27 januari 2014.
Frågan är med andra ord:

Vad är problemet?
Finns varken hårda ord, avhysningshot eller
annat otrevligt…när man lyssnar på ljudfilen!
så…vad är problemet?

Något att begrunda parallellt med avhysningsavvärjande och brottsförebyggande åtgärder eller hur? Finns ju fortfarande både enkla och kloka lösningar och utvägar på lager…som kan passa alla berörda..;)

som repriserande sammanfattning, bilderna och länkarna nedan som tillsammans och på kortaste och klaraste sätt resumerar hela historien

3

http://dokubank.files.wordpress.com/2009/04/bl1024.jpg
http://geasus.wordpress.com/erica-wallberg/
https://dokubank8.files.wordpress.com/2014/09/ca17jan2014.jpg
http://dokubank26.wordpress.com/2014/09/08/crazymaking/

4

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

—————-

Från: Amana Saraj Landin <landin@friaadvokater.se>
Datum: 27 oktober 2014 19:43
Ämne: möte
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hej Alf,
Som advokatbyrån tidigare har meddelat dig vill jag gärna boka in ett möte med dig för att gå igenom ditt ärende. Om du inte har möjlighet att komma till kontoret undrar jag om det är möjligt att istället ha i vart fall ett inledande telefonmöte?
Tingsrätten kommer att förelägga oss att inkomma med en bevisuppgift och det är därför mycket viktigt att vi kan diskutera den bevisning du önskar åberopa. Något datum för när bevisuppgiften senast ska vara inne har tingsrätten inte beslutat om ännu. Jag avvaktar ditt återkommande.

Med vänlig hälsning,
Amana Saraj Landin
Advokat

Advokatfirman Fria Advokater
Tel: 08-242323
Mobil: 0707-838289
http://www.friaadvokater.se

——–

skärmdump obeskuren/original
https://dokubank8.files.wordpress.com/2014/10/fria20141028-skd-komp-1024×7770.jpg

Annonser

Written by susaeg

29 oktober, 2014 den 05:39